• استفاده از شبکه های عصبی به منظور تحليل پارامترهای مناقصه

استفاده از شبکه های عصبی به منظور تحليل پارامترهای مناقصه
دکتر حسين رجايي ، استاديار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران ١
فرزاد فانی صابری ، فارغ التحصيل کارشناسی ارشد ، دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران ٢
چکيده
تخمين آيتمهای بهينه برای بردن مناقصه با بالاترين سود از تصميمات کليدي پيمانکاران می باشد . به طور متعارف در اين تصميم کيري قاعده و روش خاصی وجود ندارد و آناليز و فرموله کردن اسناد مناقصه و تحليل پارمترهای آن می تواند بسيار وقت گير ، بغرنج و در نهايت يک تصميم گيري توأم با ريسک باشد . راههای متعارف تصميم گيري بر مبنای پيش بيني و استفاده از تجربه های پيشين می باشد که يک مدل و نمونه بر پايه تشابه با موارد قبلی بوجود می آورد و از راههای تئوريک نمي توان به آنها دست يافت . برای رسيدن به اطلاعات مورد نظر ، روش نظر سنجی به کمک پرسشنامه انتخاب گرديد و از قابليت های شبکه های عصبی بعنوان يک پايگاه اطلاعاتی مناسب برای پردازش داده ها و ايجاد يک مدل واقعی کمک گرفته شد .

شماره فايل : 103436

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 10

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 230KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 16 مرداد، 1397 بازدید : 436
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید