• بررسی انواع انرژيهای نو و تجديد پذير در ايران

بررسي انواع انرژيهاي نو و تجديد پذير در ايران
نرگس معيني پناه دانشجوي مهندسي محيط زيست دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
مازيار علي مددي فارغ التحصيل مهندسي عمران عمران دانشگاه آزاد واحد شاهرود
چكيده
توسعة اقتصادي و اجتماعي و راه هاي رسيدن به آن امروزه مشغلة فكري بسياري از اقتصاددانان سياستمداران و جامعه شناسان مي باشد . انرژي از موارد ضروري براي توسعة اقتصادي اجتماعي و ارتقاي كيفيت زندگي است و وجود انرژي مستمر، پايدار و اقتصادي لازمة هرگونه توسعه و رشد اقتصادي مي باشد . در كشور ما، تكية اصلي سيستم به استفاده از منابع رو به زوال نفت و گاز است و به دليل نامحدود بودن منابع انرژي فسيلي بايد به دنبال جايگاهي براي انرژي تجديد پذير نوين در مصرف كلية انرژي جهاني در طول دهه هاي آتي بود. در اين مقاله به معرفي انرژي هاي تجديدپذير نوين : انرژي خو رشيدي – انرژي باد – انرژي زمين گرمايي – بيوماس – انرژي آبي و
كاربري انرژيها تكنولوژي مورد استفاده براي مهار انرژي و تأثيرات زيست محيطي آنها و استعداد ايران و پتانسيل بعضي مناطق ايران براي استفاده از اين منابع پرداخته شده است. بررسي مباحث نشان مي دهد كه نق اطي از ايران مستعد براي توسعة انرژيهاي تجديد پذير مي باشند كه مي توان با شناسايي دقيق تر و بهره گيري از آنها از مزاياي غيرقابل انكار آنها در زمينة بهبود محيط زيست كمك گرفت.

شماره فايل : 103411

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 287

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 6.87MB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 12 مرداد، 1397 بازدید : 313
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید