• بررسی بادبندهای ۷ و ۸ باز و اثر آنها بر روی تير کف

بررسي بادبندهاي ۷ و ۸ باز و اثر آنها بر روي تير کف
بهاره پيرزاده، دانشجوي کارشناسي دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران
مسعود شريف زاده اصلي، دانشجوي کارشناسي دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران
مهندس مسعود ايپچيلر، مدير عامل شرکت مهندسين مشاور حساب
چکيده
در بادبندهايي که به صورت هفت و هشت باز (دستکي) طراحي مي شوند، مؤلفه قائم نيروي محوري ايجاد شده در بادبند بصورت برش در تير مربوطه ظاهر شده و لذا بايد تير براي اين نيروي برشي و لنگر ناشي از آن طراحي شود . در دستک ها هر چه محل اتصال بادبند به تير به محل تلاقي تير و ستون نزديکتر باشد (بدليل زاويه کوچکتري که بادبند با ستون بوجود مي آورد ) مقدار مؤلفه قائم نيروي محوري بادبند که همان نيروي برشي تير است بيشتر شده و تير عميق تري مورد نياز است . اما در بيشتر ساختمان هايي که از اين قبيل بادبندها در آن استفاده شده، تير طراحي شده (و گاه ستون و يا خود بادبند طراحي شده و اتصالات مربوطه ) جوابگوي نيروي برشي اعمال شده نيست و سازه تحت تأثير نيروهاي جانبي تغيير مکان زيادي را از خود نشان مي دهد. اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداخته و در آن نمونه هايي از اين ساختمان ها (در شهر تهران) مورد بررسي و تحليل مجدد قرار گرفته که نتايج آن ارائه خواهد شد.

شماره فايل : 103381

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 7

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 351KB

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 10 مرداد، 1397 بازدید : 305
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید