• بررسی روشهای بهسازی خاكها در برابر روانگرايی

بررسي روشهاي بهسازي خاكها در برابر روانگرايي
سالار منيعي دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه كردستان ١
چكيده:
روانگرايي همواره يكي از مخربترين و فاجعه آميزترين پديده هايي بوده است كه در اكثر زلزل ه ها موجب وارد آمدن خسارات جزيي تا كلي به ساختمانها، پلها، تأسيسات زيربنايي و …گرديده است . اين پديده در كشور ما نيز ديده شده و خسارات زيادي در اثر آن رخ داده است. امروزه به موازات تحقيقاتي كه بر روي تعيين دقيقتر احتمال روانگرايي در يك نهشتة خاكي صورت م ي گيرد ، تحقيقات گسترد ه اي نيز بر روي كاهش پتانسيل وقوع آن به كمك روشهاي ويژة بهسازي خاكها در حال انجام است . نتايج روشهاي بهسازي به قدري مؤثر بوده است كه در بسياري از كشورها به وفور كاربرد دارند. در اين مقاله، تعدادي از مؤثرترين روشهاي كاهش احتمال وقوع روانگرايي مورد بررسي دقيق قرار گرفته و د ر تعدادي از آنها به همراه توصيف كاملي از نحوة اجراي محلي، نمونه اي موردي از اجرا نيز ارائه گرديده است . در نهايت با توجه به اقتصاد طرح، امكان و سهولت اجرا بر اساس شرايط و محدوديتهاي فني و اجرايي و نيز عملكرد اين روشها در زلزله هاي پيشين، مؤثرترين روشهايي كه به نظر مي رسد در رابطه با مقاوم سازي خاكها در مقابل روانگرايي در كشور مؤثر باشند، پيشنهاد میگردد.

شماره فايل : 103387

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 10

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 395KB

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 203
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید