• بررسي لرزه اي سيستم هاي دو گانه قاب – ديوار

بررسي لرزه اي سيستم هاي دو گانه قاب – ديوار
فرشاد جعفري, دانشجوي كارشناسي ارشد سازه ، دانشگاه آزاد نجف آباد ١
مهرداد حجازي,گروه مهندسي نقشه برداري، دانشكده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان،اصفهان ٢
چكيده
يكي از پارامترهاي مهم در طراحي سازه ها، بويژه سازه هاي بلند، مقاومت، استحكام و چگونگي مقابله آنها با نيرو هاي جانبي، خاصه نيروي جانبي زلزله مي باشد، كه اين مهم با تعبيه سيستم هاي مختلف مقاوم درمقابل نيروهاي جانبي تامين مي گردد، و يكي از مناسب ترين اين روشها كاربرد سيستم دوگانه قاب – ديوار است كه كاربرد اين سيستم در سازه داراي ويژگي هاي زيادي مي باشد، كه از اهم آنها موارد زير است :
الف- با كاربرد اين سيستم تركيبي، يكي از موثرترين عناصر مقاوم در مقابل نيروهاي جانبي و پيچش بدست مي آيد، كه در اين صورت از كارايي ديوار براي جذب عمده نيروهاي جانبي و از كارايي قاب براي تحمل بارهاي قائم استفاده مي گردد .
ب- در سيستم هاي دوگانه، مي توان ستون هاي قاب را بصورت مهاربندي شده كامل طراحي نمود .
ج- در بسياري از حالت ها نيروي برشي قاب ها ممكن است در ارتفاع يكنواخت باشد، لذا مي توان قابهاي كف را به صورت تكراري در ارتفاع بكار برد كه اين امر موجب اقتصادي تر شدن طرح نيز مي گردد .
د- مقادير لنگرهاي خمشي ستون هاي قاب و نيز ديوارهاي برشي در سيستمهاي مركب كمتر از حالت عملكرد تكي آنها مي باشد
همچنين در اين سيستمها قسمتي از خمش با تبديل به نيروي محوري در ستون ها قابل موازنه با نيروهاي حاصل از وزن سازه مي باشد .
در اين مقاله ضمن بررسي رفتار سازه هاي شامل سيستم دو گانه قاب خمشي و ديوار برشي , مواردي از قبيل ارتفاع اپتيمم ديوارهاي برشي، اثر ديوارها بر رفتار اجزاء سازه و نيز عوامل موثر بر رفتار ديو ارهاي برشي، مورد بررسي قرار گرفته است .

شماره فايل : 103432

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 7

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 213KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 15 مرداد، 1397 بازدید : 420
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید