• بررسی ميزان پراكنش انرژی توسط سرريزهای پلكانی

بررسي ميزان پراكنش انرژي توسط سرريزهاي پلكاني HEC-RAS با استفاده از مدل هيدروليكي
محمدرستمي دانشجوي دكتراي عمران آب دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير ، تهران ١
مهدي تلخابلودانشجوي دكتراي زمين شناسي مهندسي دانشكده علوم دانشگاه تربيت مدرس،تهران
كارشناس ارشد شركت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران ٢
عبداله اردشيراستادياردانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير ، تهران ٣
چكيده
استفاده از سرريز پله اي يا شيب شكن هاي متوالي بصورت آبشار پله اي ضمن اينكه انرژي زياد آب را به طريق ايجاد تلاطم در كف مستهلك مي نمايد و سرعت آب را كاهش مي دهد، باعث افزايش قدرت خود پالايي رودخانه بواسطه هوا دهي مناسب در ناحيه شيب شكنها مي گردد . طراحي اين نوع شيب شكن ها در بسياري از رودخانه هاي ايران معمو ً لا بدون مطالعات لازم و رعايت شرايط هيدروليكي و مورفولوژيكي آنها انجام مي پذيرد و بعد از آن رودخانه به اين نوع تغيير عكس العمل منفي و نامطلوب از جمله فرسايش شديد در پائين دست نشان م يدهد . از جمله اين نوع سازه هاي طراحي شده در رودخانه هاي ايران مي توان به شيب شكن موجود بر روي رودخانه خالكايي واقع در پايين دست محل عبور سيفون انتقال آب فومن اشاره نمود كه رودخانه در پائين دست آن اثرات نامطلوبي را تجربه نموده است. لذا ارائه هر گونه طرح ساماندهي در پائين دست سازه شيب شكن خالكايي نيازمند بررسي شرايط هيدروليكي و ميزان انرژي به اين مسئله توجه شده است . HEC-RAS مستهلك شده توسط آن مي باشد كه در اين مقاله با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS

شماره فايل : 103401

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 9

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 1.12MB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 200
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید