• تاثير الياف فولادی بر رفتار بتن با مقاومت بالا

تاثير الياف فولادي بر رفتار بتن با مقاومت بالا
اشرف ذکري کارشناس مرکزتحقيقات مهندسي جهاد و دانشجوي کارشناسي ارشد خاک و پي دانشگاه تبريز ١
چکيده
يکي از هدفهاي محققان افزايش مقاومت و اصلاح رفتار بتن براي ايجاد قابليت کاربرد در بارگذاريهاي ويژه مي باشد. امروزه مزاياي استفاده از بتنهاي با مقاومت بالا آشکار شده است و کار برروي رفع معايب آنها ادامه دارد. در اين مقاله مکانيزم شکست بتن نرمال ، بتنذبا مقاومت بالا و بتن اليافي با مقاومت بالا مقايسه شده است. با اينکه بتن با مقاومت بالا با بار بسيار بيشتري نسبت به بتن نرمال دچار شکست مي شود اما مطالعه منحني تنش –کرنش آن نشان مي دهد که شاخه نزولي اين منحني تقريبا عمودي است و نرم شدگي کرنش قابل توجهي در آن ديده نمي شود که نتيجه آن شکستهاي بسيار ترد و انفجاري در سازه است. مطالعات نشان مي دهد که افزودن الياف هاي مختلف با اينکه در رفتار بتن با مقاومت بالا، قبل از رسيدن به تنش حداکثر تاثير چنداني ندارد اما رفتار پس از ترک خوردگي را بشدت تغيير مي دهد. اين روش در بهبود قابليتهاي بتن مانند افزايش چقرمگي، انرژي شکست و كاهش نفوذپذيري تاثير چشمگيري دارد که به نسبت الياف استفاده شده بستگي دارد.

شماره فايل : 103458

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 10

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 619KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 29 مرداد، 1397 بازدید : 604
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید