• توليد زلزله های مصنوعی منطبق با طيف طرح هدف

توليد زلزله هاي مصنوعي منطبق با طيف طرح هدف
كسگين خواهشي بناب، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني دانشگاه تهران، تهران ١
رضا علاقه بنديان، استاديار دانشكده فني دانشگاه تهران، تهران ٢
چكيده
تحليل سازه ها به روش استاتيكي معادل و يا طيفي فاقد دقت لازم براي سازه هاي نامنظم بوده و انجام تحليل به روش تاريخچه زماني مورد نياز مي باشد . به علاوه، تحليل دقيق سازه ها مي بايست به روش غیر خطي تحت بار زلزله انجام شود . براي تحليل به روش تاريخچه زماني نياز به ركورد زلزله در هر منطقه بر اساس ويژگيهاي ساختگاهي و لرزه خيزي آن ناحيه است . عدم وجود يا كمبود زلزله در يك منطقه باعث پيشرفت در زمينه توليد زلزله هاي مصنوعي شده است . زلزله هاي مصنوعي در دو دامنه فركانسي و زماني توليد مي شوند . يك زلزله مصنوعي مي بايست تا جاي ممكن از هر نظر مناسب براي كاربرد در يك منطقه خاص باشد . در اين تحقيق روش توليد زلزل ههاي مصنوعي به صورتي كه منطبق با طيف طرح همان منطقه باشند، ارائه شده است . در تحقيق حاضر، ابتدا يك رك ورد ورودي زلزله مناسب براي يك منطقه و طيف طرح هدف انتخاب شده و با انجام يكسري اصلاحات در دامنه فركانسي اقدام به توليد زلزله هاي مصنوعي منطبق با طيف طرح هدف و با دوره هاي بازگشت مختلف شده است . نتايج نشان داد كه زلزله هاي مصنوعي توليد شده علاوه بر حفظ مشخصات ركورد زلزله هاي ورودي مي تواند با دقت بالائي بر طيف طرح هدف منطبق گردند.

شماره فايل : 103463

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 6

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 184KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 01 شهریور، 1397 بازدید : 477
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید