• دانلود مقالات مهندسی عمران - ساختمان 1 تا 100

دانلود مقالات تخصصی مهندسی عمران با موضوع ساختمان - مقاله 1 تا 100

 1. ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن ارمه تقویت شده موجود با روش های مقاوم سازی
 2. مقایسه طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی بر مبنای هزینه چرخه عمر با روش متداول طراحی بر مبنای هزینه اولیه
 3. ارتعاش آزاد سیستم قاب محیطی تو در تو در با کمربند خرپایی و مهار بازویی در سازه های بلند
 4. مقاوم سازی دیوار آجری به کمک الیاف پلیمری(FRP)
 5. بررسی عوامل موثر در تعیین ابعاد مش بندی در ریزپهنه بندی آسیب پذیری خطوط لوله مدفون
 6. تحلیل خطرپذیری سازه ها در برابر زلزله در ناحیه شهر سنقر ، کرمانشاه ، ایران با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
 7. مرمت، بهسازی و مقاوم سازی سازه های با مصالح بنایی تاریخی
 8. بررسی رفتار سازه های خشتی و مصالح بنایی در اثر زلزله مرداد ماه آذربایجان شرقی
 9. ارائه یک مدل رفتاری دینامیکی برای مصالح بنایی
 10. بررسی شکل پذیری قابهای خمشی بتن مسلح کوتاه تقویت شده با ورق CFRP
 11. شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده ی جانبی
 12. مقایسه آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی و مهاربندی همگرا
 13. الگوی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی با شکل‎پذیری متوسط
 14. تاثیر مهاربند های کمانش ناپذیر (BRB) بر شکل پذیری ساختمان های فولادی
 15. ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای سیستم جانبی مهاربندی همگرا با سختی متغیر در ارتفاع
 16. تاثیر مدلسازی دستگاه پله در نتایج تحلیل خطی قابهای خمشی فولادی تحت بارهای ثقلی و زلزله
 17. مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی خرپایی همراه با ابزار اتلاف انرژی
 18. بررسی فروپاشی ساختمانهای فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه بعلاوه مهاربند همگرای ویژه با استفاده از تحلیل غیر خطی افزایشی (IDA)
 19. ارائه و تحلیل یک شیوه کاربردی برای بهسازی و ارتقاء باربری بادبندهای ساختمانی
 20. بررسی اثر میان قاب با مصالح بنایی در ارتباط با نوع خاک و ارتفاع ساختمان در سازه های فولادی
 21. افزایش انعطاف پذیری سازه های قابی بتنی در مقابل بارهای جانبی توسط دورپیچ های CFRP و بهینه سازی مکانیابی آنها
 22. بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت برشی دیوارهای بنایی به روش المان مجزا
 23. تحلیل عددی به منظور تعیین امکان حفر تونل های دوقلوی مترو واقع در زیر بناهای مهم تاریخی (میدان نقش جهان اصفهان )
 24. تحلیل تنش قوسهای آجری نیم دایره ایرانی به روش ماکرو با استفاده از نرم افزار ANSYS
 25. بررسی عددی تاثیر کلافهای بتنی بر رفتار درون صفحه دیوارهای آجری
 26. ضریب طول مؤثر ستون در قاب های فولادی یک طبقه چند دهانه با اتصالات نیمه صلب و بارگذاری نامتقارن
 27. محدودیتهای جوشکاری طرحهای مختلف Box در ساخت ستونهای استراکچر های فولادی و جوش نفوذی ورقهای زیر سری
 28. بررسی تاثیر بازشو ونحوه مدلسازی میانقابهای بامصالح بنایی دررفتارلرزه ای ساختمانهای فولادی
 29. رفتار کمانش غیر ارتجاعی در ستون های با مقاطع مرکب فولادی I پر شده با بتن
 30. بررسی مهم ترین تفاوت های سازه های بتنی و فلّزی
 31. تعیین پارامتر های مدل خسارت پلاستیک بتن برای مدل سازی عددی قاب های بتن آرمه
 32. آنالیز لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی مشتمل بر اندرکنش سد و مخزن با تکیه بر معیارهای پایداری
 33. اثرات زلزله بر ساختمان و راهکارهای مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله
 34. بررسی مقاوم سازی تیر بتنی به کمک پلیمرهای مسلح شده با الیاف کربن به روش نصب در نزدیک سطح
 35. روند ارزیابی عملکرد ساختمان‌های مقاوم در برابر انفجار صنعتی، برای مقاومت در برابر انفجار ناشی از تهدید نظامی
 36. بررسى رفتارغیرخطى مهاربندهاى ضربدرى مجهزبه صفحه میراگرمیانى ساخته شده ازفولادنرم ومعمولى
 37. بهبود عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی فولادی ویژه با رعایت ضوابط مندرج در AISC341-2010
 38. بررسی رفتار کمانشی و پس کمانشی ورق اتصال گوشه در قابهای مهاربندی شده فولادی
 39. ارائه ی روش نوین محاسباتی برای تحلیل سازه ها با دیافراگم انعطاف پذیر
 40. تاثیر المان نوین شکل پذیر در بهبود رفتار لرزه ای ساختمان فولادی کوتاه مرتبه
 41. بررسی رفتار ساختمانهای بتن آرمه تقویت شده با بادبندهای فولادی خارجی
 42. بررسی رفتار غیرخطی قاب بتنی مقاوم سازی شده در ناحیه اتصال تیر و ستون با ورق های FRP
 43. بناهای خشتی و پایداری و بروز آسیب به صورت سطحی در ساختمان های خشتی
 44. بررسی تاثیر انتخاب روش های تحلیل و طراحی در کاهش وزن ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی
 45. بررسی زمان تناوب طبیعی قابهای ساختمانی فولادی با در نظر گرفتن تأثیر میانقابها
 46. تحلیل ارتعاش آزاد برای ساختمانهای بلند لوله در لوله
 47. نوآوری معمارانه در "نماهای هماهنگ با کلکتورهای حرارتی خورشیدی1”در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
 48. بررسی مزایای فناوری نوین سیستم فرمهای بتنی عایق(ICF)با رویکرد سبک سازی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
 49. بررسي عملکردي ديوار برشي فولادي نازک در قابهاي ساختماني ساده و مقايسه آن با بادبندهاي ضربدري و شورون به روش طيف ظرفيت
 50. بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای آجری
 51. پايداري و بروز آسيب به صورت سطحي در ساختمانهاي خشتي
 52. مقایسه اثر سبكسازی عناصر غیر سازهای ساختمان در رفتار، قیمت تمام شده و سرعت اجرای مصالح مختلف
 53. روشهای نوین مدیریت ضایعات و نخاله های ساختمانی در صنعت ساختمان
 54. مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی
 55. بهبود رفتار لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی
 56. بررسی دینامیك لرزه ای ساختمان های ایزوله شده با جداگرهای لرزه ای
 57. مدیریت ضایعات و پسماندهای ساختمانی پس از وقوع زلزله؛ راهكارها وچالش ها
 58. مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800 ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
 59. روش تحلیل پوش آور ( Push over) كران بالا برای تخمین نیازهای لرزه ای در ساختمانهای بلند
 60. بررسی تاثیر رفتار برشی-پیچشی در محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان همجوار با استفاده از روش تحلیل طیفی
 61. بهسازی ساختمان­های بتن­آرمه توسط کابل­­ها
 62. جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به كنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور
 63. مطالعه پارامتری بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح
 64. بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سبز در برابر زلزله
 65. مطالعه اثر اندركنش خاك - سازه به روش شالوده بدون جرم و مقایسه آن با روش معمول در ساختمان های بتنی واقع بر خاك های نرم با استفاده از تحلیل های دینامیكی
 66. مقاوم سازی ساختمانهای فلزی با استفاده از دیوار برشی فولادی
 67. بهسازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح تقویت شده با الیاف CFRP
 68. ارزیابی روشهای مقاوم سازی ساختمانهای مصالح بنایی شهرستان دورود
 69. تجارب عملی از ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای آسیب دیده در زلزله 15 آبانماه سال 1389 شهرستان دورود
 70. تحلیل و بررسی روش های مرسوم مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی از دیدگاه مدیریت ساخت
 71. همگن سازی خطی جهت بررسی عملكرد لرزه ای ساختمانهای آجری تقوت شده با پوشش بتن مسلح
 72. معرفی نرم افزار رایانه ای جهت طرح بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
 73. تاثیر خروج از مركزیت بر عملكرد لرزه ای ساختمانهای بتنی ایزوله شده
 74. دیوارهای پیش ساخته ساختمانی از كامپوزیت های معدنی
 75. ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی
 76. ارزیابی چرخه عمر مصالح ساختمانی
 77. رفتار لرزه ای ساختمانهای متعارف با دیوارهای برشی كوتاه شده در پلان
 78. كاهش پاسخ لرزه ای ساختمانهای مهاربندی شده فولادی با استفاده از قاب میراگر پشت بام
 79. مقایسه نتایج حاصل از روشهای تحلیل تاریخچه زمانی،طیفی و استاتیکی ساختمانها
 80. ارزیابی تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای یک ساختمان
 81. بررسی اثر تغییر جایگاه میراگرهای TMD در پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه ها در نزدیکی گسل
 82. بررسی تاثیر ارتفاع درعملکرد اندرکنشی مهاربند هم محور و مهاربند برون محور قابهای خمشی
 83. نکات ویژه در کاربرد کد SAFE در طرح و محاسبه پی های سطحی
 84. کاهش نشست زمین ناشی از حفر تونل در زمین های نرم
 85. تحلیل اندرکنش سه بعدی خاک و تونل و اثر آنها در نشست سطح زمین
 86. بررسی و تجزیه و تحلیل علل بروز حوادث در ماشین آلات ساختمانی
 87. تأثیر ویژگی های سازه های اطراف تونل های متروی شهری بر روی نشست ناشی از حفر تونل
 88. تاثیر ژئوگرید بر کاهش نشست پی های نواری روی خاک های ماسه ای تحت شرایط زلزله
 89. تجربه راه اندازی یک سیستم کامل رفتار سنجی گودبرداری
 90. ارزیابی رفتاراندرکنش خاک وشمع، جهت برآوردرابطه ظرفیت باربری جانبی
 91. تجزیه و تحلیل لرزش ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک الوند قلی سیمان کردستان
 92. پیش بینی هزینه در پروژه های ساخت با ترکیب روش های استدلال مبتنی بر مورد و الگوریتم ژنتیک
 93. ارزیابی ریسکهای ایمنی پروژه های ساختمانی با استفاده از روش AHP-DEA
 94. انتخاب سیستم سقفی مناسب برای ساختمان های مسکونی فولادی بااستفاده ازروش تصمیم گیری چند معیاره AHP گروهی
 95. مکان یابی و بررسی میزان کارایی سازه امن و مدیریت بحران شریان های حیاتی در پدافند غیرعامل
 96. نقش ساختمان سبز از منظر پدافند غیرعامل
 97. استفاده از قالب پیش ساخته از مصالح با ماتریس گچ جهت اجرای دالهای سقف کامپوزیت
 98. مزیت های اجرای صنعتی ساختمان به روش قالب تونلی از نگاه مدیریت ساخت
 99. بررسی پوسته های بتنی باینی
 100. بررسی روش های زمان بندی مبتنی بر تکنیک خط تعادل در مدیریت پروژه های خطی-تکراری

شماره فايل : 103398

زبان : فارسی

تعداد فایل : 101

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 75.1MB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 177
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید