• رفتار رانندگان مسير فرعی در تقاطع اصلی - فرعی

رفتار رانندگان مسير فرعي در تقاطع اصلي - فرعي داراي چراغ چشمك زن قرمز و تابلوي ايست
محسن كيماسي دانشجوي كارشناسي دانشكده پليس راهنمايي ورانندگي ، دانشگاه علوم انتظامي ،تهران ١
محمد هاشمي دانشجوي كارشناسي دانشكده پليس راهنمايي ورانندگي ، دانشگاه علوم انتظامي ،تهران ٢
چكيده
در اين تحقيق رفتار رانندگان وسايل نقليه اي كه مسيرهاي فرعي داراي چراغ چشمك زن قرمز و يا تابلوي ايست وارد تقاطع اصلي، فرعي مي شوند، مورد بررسي قرار گرفته، مطالعة خصوصيات حركتي وسايل نقليه پس ار رعايت و عدم رعايت توقف در تقاطع ها اطلاعات بسيار مفيدي نظير رابطه زمان عبور برحسب عرص تقاطع را مشخص ساخته، كه اين رابطه در طرح هندسي تقاطع ها براي محاسبة حداقل فاصلة ديد تقاطع به كار میرود.

شماره فايل : 103471

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 5

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 113KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 02 شهریور، 1397 بازدید : 781
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید