• طراحی روكش به روش آشتو

طراحي روكش به روش آشتو
عليرضا فرشته صنيعي
دانشجوي كارشناسي عمران دانشگاه علم و صنعت ايران - ١
چكيده
راهنماي طراحي كه آشتو ارائه شده بود بر اساس مفهوم عمر باقيمانده استوار بود و براي هر نوع روكش قابل استفاده بود ،استفاده از آزمايشات غير مخرب براي تعيين مدول ارتجاعي درجاي و ظرفيت سازه اي خاك بستر و ساير لايه ها به عنوان بخشي ا ز عمل روسازي و مرمت توصيه گرديده بود .در ساختن هر نوع راه مشخص گرديده كه ساختن راه جديد بر روي راه موجود و يا طراحي راه به نحوي كه در مدت زمان معيني به انتهاي عمر اوليه خود رسيده و پس از اين زمان نياز به روكش جديد داشته باشد ، از نظر افتصاردي بسيار به صرفه مي باشد . روسازي موجود پس از مدتي و با عبور تعداد معيني وسيله نقليه به پايان عمر بهرده برداري خود مي رسد . براي ادامه استفاده از آن بايد بوسيله روكش و مرمت ظرفيت سازه اي آن افزايش داده شود . به نشانه خدمت مناسب برسد . عامل موثري كه در روش قبلي بطور مستقيم مبناي طراحي بود فاكتور عمر باقي مانده بود در مطالعات بعدي كه توسط اليوت انجام گرفت تناقضاتي در روش طراحي آشتو بر اساس ضريب عمر باقي مانده ديده شد ،فوا اصطلاح جديدي به جاي عمر باقي مانده معرفي كرد كه تناقضات روس موجود طراحي آشتو را حذف مي كرد . در اين مقاله طراحي روكش هاي انعطاف پذير بر اساس اصلاحات انجام شده در قالب روكش هاي انعطاف پذير بر روي روسازي هاي صلب و انعطاف پذير تشريح مي گردد . در اين روشها از فاكتور شرايط روئتي براي تعيين ظرفيت روسازي موجود استفاده گرديده است .

شماره فايل : 103441

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 13

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 223KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 26 مرداد، 1397 بازدید : 402
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید