• طرح اقتصادی اعضای فولادی

طرح اقتصادي اعضاي فولادي
مهران مومنی پور کارشناسی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ١
امير صمد قدس کارشناسی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ٢
چکيده
آئين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله براي طراحي اعضا فولادي علاو ه بر در نظر گرفتن بارگذاري فوق العاده (مرده زنده و زلزله يا باد با در نظر گرفتن ۳۳ درصد افزايش تنش مجاز ) بارگذاري ويژه ديگر نيز ارائه کرده است که مبتني بر روش طراحي خميري (پلاستيك) سازه هاي فولادي مي باشد ولي بايد در حالت کلي بارگذاري غالب جهت طراحي نهايي اعضا فولادي مورد استفاده قرار گيرد. تحقيقات تئوري نگارندگان نشان مي دهد که اين بارگذاريها ي ويژه بر اي ستونهاي با دبندي شده در ساختمانهاي با اتصالات مفصلي و بادبندي دو طرفه اكثرًا بارگذاري بحراني و غالب طرح هستند. نگارندگان مي توانند به روابط ي برحسب تعداد طب قات ساختمان ، تعداد دهانه ها (بادبندي شده و غير بادبندي شده) و ... برسند که بتوان حداقل تعداد دهانه هاي بادبند ي شده مورد نياز در هر دو امتداد متعامد د ر پلان سازده را تعيين کرد ب ه گونه اي كه بارگذاريهاي ويژه آئين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله ، بارگذار يهاي بحراني در طراحي اعضا ء فولادي اين نوع سازه ها نباش ند. بنابراين با در نظر گرفتن حداقل تعداد دهانه هاي بادبند ي شده، حدود امتداد متعامد سازه، حد طرح نهايي مقاطع اعضاء فولادي سازه بصورت اقتصادي تر ارائه خواهد شد.

شماره فايل : 103425

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 8

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 309KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 14 مرداد، 1397 بازدید : 541
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید