• قرارداد پیمانکاری اجرای سازه فضاکار

موضوع قرارداد :
1) اجرای فنداسیون مربوط به شناور ستونهای شبکه سازه فضائی ..................... به مساحت................. متر مربع طبق نقشه های اجرایی تأیید شده از سوی کارفرما که جزء لاینفک قرارداد حاضر میباشد شامل تهیه مصالح- نقشه برداری- خاکبرداری- قالب بندی- بتون مگر- آرماتور بندی- انکر بولت ها وبیس پلیت ها- بتون ریزی اصلی وریختن گروت در زیر بیس پلیت ستونهای سازه فضائی.
2) نصب سازه فضائی
3) نصب زیرسازی سقف وزیر سازی سطوح جانبی- پوششسقف وسطوح جانبی با ورقهای ساندویچ پانل- نصب آبرو- فلاشینگ وناودانی

کد محصول : 102744

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 15

فرمت فایل : PDF

حجم فایل فشرده : 189KB

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 23 بهمن، 1396 بازدید : 356
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید