• محاسبه توزيع آماری نيروی وارد بر ستون سكوهای دريايی

محاسبه توزيع آماري نيروي وارد بر ستون سكوهاي دريايي
مسعود رمضان نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هيدروليکی، دانشگاه آزاد، کرمان ¹
عبدالرضاآ ستركي، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هيدروليکی، باهنر، کرمان ²
چكيده
نقش مهم حمل و نقل دريايي و وجود منابع سرشار نفت و گاز و موادپروتئيني در آبهای اطراف کشور از يک طرف و وجود صدها کيلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور از طرف ديگر لزوم احداث سازه های مختلف دريايي را ضروری می سازد.طراحي و ساخت سازه هاي دريايي در ايران قدمت چنداني نداشته و در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني براي تقويت و بهبود آن صورت گرفته است. يکي از سازه هاي با اهميت، سکوي دريايي است که اغلب براي توليد نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گيرد.اين سازه ها در معرض نيروهايي از قبيل نيروهاي باد و جريانهاي دريايي مي باشند. با توجه به ماهيت تصادفی نيروهای وارد بر اين سازه ها دقت در تعيين مشخصات آنها امری الزامی است . نيروهاي وارد بر سازه هاي دريايي عامل تعيين كننده اي در دوام و بقاي سازه مي باشند. اين نيروها عمدتًا تابعي از خصوصيات وزش باد در منطقه بوده و با تغيير سرعت و جهت آن تغيير مي كنند. دراين مقاله ضمن بررسي روند ايجاد موج و نيروي حاصل از آن بر روي سازه هيدروليكي خاص، مقدار اين نيرو بصورت تابعي از احتمال موج مورد توجه قرار گرفته و نمودارهاي مربوطه ترسيم شده اند.

شماره فايل : 103400

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 5

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 174KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 242
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید