• "مديريت منابع آب"؛ راهكاری برای بحران موجود در ايران

"مديريت منابع آب"؛ راهكاری برای بحران موجود در ايران
كاوه مدني لاريجاني ١، دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران- آب، دانشگاه تبريز
چكيده
اهميت استراتژيك "آب" - اين ماية حيات - هم اينك بر هيچ كس پوشيده نيست. مناقشات دولتها بر سر "آب" رو به فزوني است و كارشناسان بين المللي، چالش هاي سياسي عمدة جهاني را در آيندة نه چندان دور، حول محور "آب" پيش بيني مي كنند. با بروز خشكسالي هاي وسيع در گوشه و كنار جهان، استراتژيست هاي كشورها با درك اهميت و تعيين كنندگي اين عنصر در همة ابعاد اقتصادي و غيراقتصادي، در حال تدوين سياس تهاي بلند و كوتاه مدت كشور خود براي گريز از معضل و چالش اصلي آينده هستند. در اين راستا حداكثر توان و ظرفي تهاي ملي هر كشور به كار گرفته مي شود و نسبت به دستاوردهاي چنين حركاتي ترديد وجود ندارد. در كشور ما به علت شرايط خاص اقليمي و كمبود نزولات آسماني در بخ شهاي وسيعي در مركز و جنوب كشور، مسأله آب اهميت بيشتري دارد و از اين رو مديريت اين مادة حياتي بايد به گون هاي باشد كه نيازهاي موجود در آينده را برطرف نمايد و مانع آن گردد تا بحران آب به مرحلة خطرساز خود نزديك شود.. بحران آب يك بحران مديريتي است. از اين رو مقاله حاضر موضوع بحران آب را به عنوان خطري براي جهان و جهانيان و لزوم استفاده از ابزار مديريت منابع آب براي رفع اين معضل را مورد مطالعه و بحث قرار مي دهد.

شماره فايل : 103473

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 9

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 155KB  

برچسب ها:


مديريت منابع آب

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 03 شهریور، 1397 بازدید : 724
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید