• پايداری الاستيک ديناميکی ورق های ترک دار

پايداری الاستيک ديناميکی ورق های ترک دار
مهيار جاويدروزی دکتری سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شريف، تهران ۱
چکيده
در مقاله حاضر با استفاده از روش اجزاء محدود به بررسی رفتار ارتعاشی، کمانش و پايداری ديناميکی ورق های ترک خورده دارای تکيه گاه ساده، زمانی که تحت اثر بار محوری (واقع در صفحه ورق) در لبه ها قرار دارند، می پردازيم. اثر طول ترک و زاويه آن بر رفتار ورق مورد بررسی قرار مي گيرد. اين مطالعه نشان می دهد که بسامد طبيعی سازه در ابتدا با افزايش مقدار بار کششی افزايش می يابد و با نزديک شدن مقدار بار به بار کمانش، شروع به کاهش نموده تا سرانجام در مجاورت بار نظير کمانش به صفر مي رسد. اندازه و زاويه ترک تاثير بسزايی بر رفتار پايداری ديناميکی ورق ترک دار تحت بار کششی يا فشاری دارد. اثرات پارامترهای فوق با جزييات کامل مورد بررسي قرار می گيرد.

شماره فايل : 103439

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 11

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 289KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 16 مرداد، 1397 بازدید : 587
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید