• كاربرد GIS و مدل هيدرولوژيكی در برآورد ظرفيت حوزه آبريز

كاربرد GIS ومدل هيدرولوژيكي در برآورد ظرفيت حوزه آبريز
عاطفه عتابي دانشجوي كارشناسي جغرافيا شهري دانشكده جغرافيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
مهدي نيكو دانشجوي كارشناسي عمران دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
محمد نيكو دانشجوي كارشناسي عمران دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
محمد نيسي شوشتري دانشجوي كارشناسي عمران دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
چكيده:
تراكم (فشار) افزايش يافته اخيربر توسعه شيب زمين ، الگوي كاربردي زمين را در بسياري از نواحي حوزه هاي آبريز تغ يير داده است و چرخه هيدرولوژيكي را تحت تاثير قرار مي دهد . بسياري از تحقيقات محلي بررسي شده اين مساله را بيان مي كند اما اصلا نمي توانند ارتباط بين قابليت حفظ آب و الگوهاي كاربردي زمين در حوزه آبريز را به طور كامل تشريح كنند .اين مطالعه تلفيق و تجزيه تاثيرات زمين در حوزه آبريز اعم ازجنگل زدايي وسايرتغييرات الگوي كاربردي زمين بر حفظ آب رابه طور كامل تشريح مي كند . براي بررسي شناخت GPS و RS. تاسيس يك بانك اطلاعاتي بر حوزه آبريز و فرآيند تجزيه و تحليل هيدرولوژي را تصويب مي كند GIS و جزئيات رويش گياهان در لايه رويي و تغييرات اطلاعات زمين كاربري استفاده مي شوند . با كمك مدل هيدرولوژي براي برآورد قابليت حفظ آب از تغييرات زمين ، نتايج اين مطالعه مي تواند يك منبع مهم براي مديريت صحيح حوزه آبريز را فراهم كند . 

شماره فايل : 103445

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 7

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 706KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 26 مرداد، 1397 بازدید : 523
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید