در صورتی که در مورد محصول " دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان نقشه برداري بهمن 1394 " مشکلی وجود دارد می توانید توضیحات و مشکلات مربوطه را از طریق تکمیل فرم زیر به ما اطلاع دهید