در صورتی که در مورد محصول " فرم گزارش روزانه کارکرد و توقفات ماشین‌آلات " مشکلی وجود دارد می توانید توضیحات و مشکلات مربوطه را از طریق تکمیل فرم زیر به ما اطلاع دهید