مجموعه چک لیست های عملیات ساختمانی

مجموعه چک لیست های عملیات ساختمانی کد محصول : 101622 زبان : فارسی تعداد چک لیست : 110 فرمت فایل : PDF حجم فایل فشرده : 15.48MB مجموعه چک لیست عملیات ساختمانی شامل عناوین ذیل می باشد .  جهت دانلود هر کدام روی عنوان آن کلیک...


توضیحات بیشتر

مجموعه چک لیست های عملیات الکتریکی

مجموعه چک لیست های عملیات الکتریکی کد محصول : 101623 زبان : فارسی تعداد چک لیست : 25 فرمت فایل : PDF حجم فایل فشرده : 3.42MB مجموعه چک لیست عملیات الکتریکی شامل عناوین ذیل می باشد .  جهت دانلود هر کدام روی عنوان آن کلیک...


توضیحات بیشتر

مجموعه چک لیست های عملیات مکانیکی

مجموعه چک لیست های عملیات مکانیکی کد محصول : 101624 زبان : فارسی تعداد چک لیست : 41 فرمت فایل : PDF حجم فایل فشرده : 7.22MB مجموعه چک لیست عملیات مکانیکی شامل عناوین ذیل می باشد .  جهت دانلود هر کدام روی عنوان آن کلیک...


توضیحات بیشتر

چک لیست آماده‌ سازی چاهک آسانسور

چک لیست آماده‌ سازی چاهک آسانسور کد محصول : 102155 زبان : فارسی تعداد صفحه : 2 فرمت فایل : PDF حجم فایل فشرده : 173KB چک لیست دارای هیچگونه تبلیغ نمی باشد .   ...


توضیحات بیشتر

چک لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان ، دریچه‌های هوا

چک لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان ، دریچه‌های هوا کد محصول : 102154 زبان : فارسی تعداد صفحه : 1 فرمت فایل : PDF حجم فایل فشرده : 134KB چک لیست دارای هیچگونه تبلیغ نمی باشد . ...


توضیحات بیشتر

چک لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان ، شبکه گازرسانی ( با فشار 2 PSI )

چک لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان ، شبکه گازرسانی ( با فشار 2 PSI ) کد محصول : 101693 زبان : فارسی تعداد صفحه : 2 فرمت فایل : PDF حجم فایل فشرده : 183KB چک لیست دارای هیچگونه تبلیغ نمی باشد .   ...


توضیحات بیشتر

چک لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان ، لوله کشی فاضلاب

چک لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان ، لوله کشی فاضلاب کد محصول : 101694 زبان : فارسی تعداد صفحه : 2 فرمت فایل : PDF حجم فایل فشرده : 148KB چک لیست دارای هیچگونه تبلیغ نمی باشد .   ...


توضیحات بیشتر